Gmina Niechanowo
Powróć do: Urząd Gminy

Numery telefonów UG Niechanowo

Wyszczególnienie

Numer telefonu

Numer pokoju

PARTER

 

 

Ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe, Oświata

61-429-49-16

2

USC, O.C., kultura i rekreacja

61-429-49-17

3

Zagospodarowanie przestrzenne, zamówienia

61-429-49-26

6

publiczne, inwestycje

Rolnictwo, gospodarka gruntami, gospodarka zasobami mieszkaniowymi

61-429-49-25

7

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, GOPS

61-429-49-18

8

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świadczenia 500+, Pracownik socjalny

61-429-49-27

9

Kierownik GOPS

61-429-49-12

10

Ochrona środowiska, drogi

61-427-21-94

13

PIĘTRO

 

 

Sekretariat (centrala)

61-429-49-10

11

61-427-21-86

 

Sekretariat (fax.)

61-427-21-27

11

Wójt Gminy

61-429-49-11

14

 

 

 

Kasa

61-429-49-24

15

Księgowość budżetowa

61-429-49-22

16

Skarbnik Gminy

61-429-49-23

17

Działalność gospodarcza, zdrowie, Biuro Rady Gminy, promocja gminy, Radca Prawny

61-429-49-14

21

Podatki - wymiar, windykacja

61-429-49-19

20

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

61-429-49-20

19

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek

9:00 - 17:00

wtorek - piątek

7:00 - 15:00