Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 22 czerwca 2024
Imieniny: Paulina, Jan, Tomasz
pochmurno
20°C

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/199/2022 Rady Gminy Niechanowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Niechanowo od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

Od 1 lutego 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 34,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni przelewem na indywidualny rachunek Urzędu Gminy w Niechanowie:
Bank Spółdzielczy Oddział w Niechanowie.

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny Wójt Gminy Niechanowo określi w drodze decyzji wysokość opłaty stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, tj. 68,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych, którzy zdeklarują, iż bioodpady będą kompostowane w przydomowym kompostowniku. Wysokości zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego, w dniu dokonania oględzin nieruchomości mających na celu weryfikację zgodności informacji:

- nie będzie posiadał kompostownika przydomowego,

- nie będzie kompostował bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, zostanie wydana decyzja, która spowoduje utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić  nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Z pobranych od mieszkańców opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, winno pokrywać się koszty funkcjonowania systemu, które obejmują:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych;

- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługę administracyjną tego systemu;

- edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

 

Miesiąc/rok

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

od 07/2020

24,00 zł od osoby na miesiąc

48,00 zł od osoby na miesiąc

od 03/2021

28,00 zł od osoby na miesiąc

56,00 zł od osoby na miesiąc

od 03/2022

30,00 zł od osoby na miesiąc

60,00 zł od osoby na miesiąc

od 02/2023

34,00 zł od osoby na miesiąc

68,00 zł od osoby na miesiąc

 

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.