Gmina Niechanowo
Powróć do: Gospodarka odpadami

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Niechanowo prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany  do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Niechanowo. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 
  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 424),
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Pobierz wniosek o wpis do rejestru

Pobierz oświadczenie

WNIOSEK O ZMIANE WPISU REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Do wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 
  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 424),
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Pobierz wniosek o zmianę wpisu rejestru

Pobierz oświadczenie

WNIOSEK O WYKREŚLENIE Z REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie podlega opłacie skarbowej.

Opłacie podlega wydanie zaświadczenia o wykreślenie z rejestru - opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł, termin wniesienia opłaty najpóźniej w dniu składania wniosku o wydanie zaświadczenia.

Pobierz wniosek o wykreślenie z rejestru