Gmina Niechanowo
Powróć do: Oświata

Projekt ,,Zdalna Szkoła"

Gmina Niechanowo w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant na zakup sprzętu dla uczniów szkół

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakupione laptopy umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 58 409,92 zł do uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Niechanowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jarząbkowie trafiły 44 laptopy i 34 myszy optyczne.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.