Gmina Niechanowo
Powróć do: Oświata

Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców

footer_img-2e7ae65b317746bd4b74c76587df7bcd 

Klub Dziecięcy "Wesołe Skrzaty" w Gminie Niechanowo szansą na zatrudnienie rodziców.

 

wartość projektu

1 669 336,84 zł

dofinansowanie z UE

1 418 936,31 zł

 

program

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

 

działanie

6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

 

fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

 

perspektywa

2014 - 2020

 

Celem głównym projektu jest utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Niechanowo oraz finansowanie przez 19 miesięcy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na rynku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2023r. Projekt będzie realizowany w zmodernizowanym -wyremontowanym budynku w Niechanowie usytuowanym na działce nr 30/5.Zadania:1. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Niechanowie.2. Bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Niechanowie.Grupa docelowa: 30 os (29 K,1M) w tym:4 osób biernych zawodowo (3K,1M);4 os. bezrobotnych (4K);22 os. pracujących (22K), sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców gminy Niechanowo w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Główne rezultaty to:-utworzenie Klubu Dziecięcego w Niechanowie.(30 nowych miejsc).-pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Niechanowie przez 19 m-cy.-świadczenie usług opiekuńczych na rzecz 30 dzieci przez okres 19 m-cy.-adaptacja i doposażenie 4 pomieszczeń -doposażenie w meble/sprzęt 2 łazienek, kuchni, zmywalni, pomieszczenia socjalnego, szatni, pomieszczenia higienistki.