Gmina Niechanowo
Powróć do: GOSPODARKA KOMUNALNA

Akty prawne

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków jest dostępna na stronie:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747

Pliki do pobrania: