Gmina Niechanowo
Powróć do: Prezentacja Gminy

Położenie geograficzne

Gmina Niechanowo położona jest w północno – wschodniej części województwa wielkopolskiego, należy do powiatu gnieźnieńskiego.

Od południa sąsiaduje z Wrześnią, od zachodu z Czerniejewem, a od północy z gminą i miastem Gniezno.


Mapa Powiatu Gnieźnieńskiego

Zajmuje powierzchnię 10 531 ha (105 km2).

Zamieszkuje ją prawie 5 950 osób.

W skład gminy wchodzą 24 miejscowości, w których są 22 sołectwa. Największą miejscowością jest Niechanowo, stanowiące siedzibę władz samorządowych i centrum gospodarczo handlowe. Stolicę gminy zamieszkuje około 1700 osób.
Niechanowo to duża wieś gminna położona 10 km na południowy wschód od Gniezna.


Mapa Gminy Niechanowo

Przy trasie Gniezno-Słupca zlokalizowany jest Gminny Ośrodek Kultury łączący się z siedzibą władz samorządowych, w której znajduje się Urząd Stanu CywilnegoBank Spółdzielczy i Poczta Polska.