Gmina Niechanowo

Informacja do osób ze szczególnymi potrzebami

INFORMACJE O URZĘDZIE GMINY NIECHANOWO W TEKŚCIE ŁATWYM DO CZYTANIA I ZROZUMIENIA

 

Urząd Gminy Niechanowo to miejsce, w którym pracuje władza publiczna dla gminy Niechanowo. W Urzędzie Gminy pracuje Wójt. Wójt to osoba, która rządzi gminą. Budynek urzędu znajduje się w miejscowości Niechanowo.

Czym zajmuje się Urząd? Urząd wykonuje różne zadania:

• organizuje różne wybory, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu i wybory sołtysów wsi,
• wydaje dowody osobiste,
• prowadzi spis ludności w gminie,
• prowadzi spis firm, które są w gminie,
• zajmuje się bezpieczeństwem i chroni przed pożarami w gminie,
• zajmuje się ochroną zabytków,
• współpracuje z organizacjami pozarządowymi,
• zajmuje się rolnictwem,
• zajmuje się zarządzaniem w trudnych sytuacjach, na przykład w czasie powodzi lub suszy,
• zajmuje się budżetem gminy,
• zajmuje się ustaleniem jakie będą podatki,
• zajmuje się planowaniem przestrzeni w gminie,
• robi remonty i buduje nowe potrzebne budynki,
• buduje i naprawia drogi gminne,
• zajmuje się ochroną i kształtowaniem środowiska i ochrony przyrody,
• zajmuje się wywożeniem śmieci z terenu gminy,
• utrzymuje czystość i porządek,
• prowadzi Urząd Stanu Cywilnego,
• prowadzi różne sprawy z zakresu wojska.

Urząd jest trochę dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem urzędu jest specjalne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami.

Na terenie urzędu nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie, osoby z niepełnosprawnościami mogą:

• Napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres: Urząd Gminy Niechanowo, ul. Różana 1 62-220 Niechanowo,
• przynieść pismo do sekretariatu urzędu. Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty,
• napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: /niechanowo/SkrytkaESP
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.
• napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: ug@niechanowo.pl

• wysłać faks pod numer 61 427 21 27,
• zadzwonić pod numer 61 427 21 86,
• przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu. Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku. W pierwszy poniedziałek miesiąca od 9:00 do 17:00, pozostałe poniedziałki od 7:00 do 15.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00,

Numery telefonów do wszystkich pracowników Urzędu są na stronie internetowej:

https://niechanowo.pl/kontakt.html

Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych:

https://niechanowo.pl oraz http://bip.niechanowo.pl

 

Plik do pobrania TUTAJ