Gmina Niechanowo

Zarządzenie Wójta Gminy Niechanowo w sprawie wyborów przedterminowych do rady sołeckiej Sołectw Marysin i sołtysa Sołectwa Marysin

Ocena 0/5

Zarządzenie Nr 38/2020
Wójta Gminy Niechanowo

z dnia 04.05.2020

w sprawie: zarządzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Marysin i rady Sołeckiej Sołectwa Marysin

Preambuła 

Zważywszy na fakt, iż

  1. Sołtys Sołectwa Marysin złożył dnia 10.02.2020 r. rezygnację z pełnienia funkcji Sołtysa Sołectwa Marysin, mającą moc prawną od dnia 01.04.2020 r.,
  2. Członek Rady Sołeckiej Jan Jagodziński złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Sołeckiej Sołectwa Marysin, mająca moc prawną od dnia 01.04.2020r.,
  3. sytuacja zdrowotna w Rzeczpospolitej Polskiej nie pozwalała na wcześniejsze zwołanie Zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Marysin przez ograniczenia związane z zakazem zgromadzeń,

na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713.) i § 26 ust. 1. pkt. 1) w zw. z § 25 pkt. 1) lit. a) Statutu Sołectwa Marysin zarządzam, co następuje:


§ 1.


1. Zarządzam wybory przedterminowe Sołtysa Sołectwa Marysin i członka rady sołeckiej Sołectwa Marysin

2. Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Marysin i członka rady Sołeckiej Sołectwa Marysin zarządzam na dzień 14.05.2020 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechanowie, o godzinie 18:00

§ 2.


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń Miejscowości Marysin, rozesłanie mieszkańcom miejscowości Marysin w drodze kurendy, zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Niechanowo

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy Niechanowo i Pomocy administracyjnej Urzędu Gminy Niechanowo

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/  Szymon Robaszkiewicz

Wójt Gminy Niechanowo 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności