Gmina Niechanowo

Umowa na modernizacje Stacji Uzdatniania Wody w Żelazkowie na kwotę 6,6 MLN złotych zawarta

Ocena 0/5

20 marca Wójt Gminy Niechanowo Szymon Robaszkiewicz zawarł kolejne strategiczne dla Gminy Niechanowo umowy których przedmiotem jest inwestycja pn. ,,Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazkowo wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Gurówko” w formule zaprojektuj i wybuduj.

 

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kompletnej Dokumentacji projektowej oraz wykonania robót w celu przeprowadzenia przebudowy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowości Żelazkowo oraz rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Gurówko wraz z  uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń i zgłoszeń koniecznych do realizacji prac oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych  w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU). W ramach przebudowy SUW Żelazkowo Wykonawca wykona roboty budowlane, dostarczy wyposażenie i urządzenia do uzdatniania wody, wykona wymianę obudów studni głębinowych z wymianą agregatów pompowych i orurowania oraz głowic studziennych, armatury i instalacji, remont ujęc głębinowych, wykonanie nowego układu technologicznego SUW wraz z wyposażeniem budynku pompowni sieciowej w zestaw pompowy, budowa zbiorników retencji V=200 m3 w ilości 2 sztuk, rozbiórka i utylizacja istniejących zbiorników stalowych, wykonanie zbiornika wód popłucznych w nowej lokalizacji, zbiornika neutralizatora oraz bezodpływowego zbiornika na sieci sanitarne, wykonanie sieci uzbrojenia terenu – rurociągi ciśnieniowe i grawitacyjne, budowa budynku pompowni sieciowej, remont budynku SUW, wykonanie terenów utwardzonych, ogrodzenia terenu oraz przebudowa wjazdu na obiekt, wykonanie warsztatowe, dostawa, montaż i uruchomienie rodzielnic (zasilająca, sterownicza zestawu pompowego) wraz z systemem sterowania, wizualizacji, monitoringu i powiadamiania o stanach alarmowych, rozruch technologiczny SUW, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz tras kablowych zewnętrznych i instalacja odgromowa z połączeniem wyrównawczym, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z rozdzielnicą SZR, wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Ponadto w ramach Przedmiotu Zamówienia zaprojektowana i rozbudowana zostanie sieci wodociągowa, mająca na celu poprawić dostępność wody. 

 

Inwestycja zostanie zrealizowana z Rządowego Programu ,,Polski Ład” na łączną kwotę 6.617.400,00 zł, w tym kwota 2.013605,00 zł wkładu własnego Gminy Niechanowo. Inwestycja przebiegać będzie kilkanaście miesięcy nie licząc okresu projektowania. Jest to już kolejna kluczowa dla Gminy Niechanowo inwestycja mająca na celu modernizację infrastruktury strategicznej dla Gminy takiej jak infrastruktura wodociągowa zaopatrująca ponad 1900 mieszkańców z terenu naszej Gminy. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności