Gmina Niechanowo

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Niechanowo położonych w miejscowościach Niechanowo

Ocena 0/5

OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Niechanowo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących  własnością Gminy Niechanowo położonych                                                           w miejscowościach Niechanowo 

 

 

Lp.

Nr działki

 

Położenie

 

Pow. działki /ha/

 

 

Nr KW

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie            nieruchomości

Rodzaj zbycia

Cena wywoławcza

Wadium  /zł/

1

179/1

Niechanowo I

0,0530

PO1G/00036603/3

Grunty orne

Tereny przemysłowe

Przetarg

27 546,00

2754,60

 

Uwaga! Proponowana kwota zostanie zwiększona o należny podatek od towarów i usług obowiązujący w dniu sprzedaży. 

  Działy III i IV  w/w ksiąg wieczystych bez obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  30 czerwca  2020 r. o godz. 10 00 w siedzibie  Urzędu Gminy  w Niechanowie, ul. Różana 1, sala nr 5.

 

Postąpienie wynosi nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłata wadium najpóźniej do dnia 25 czerwca 2020 r. na konto Urzędu Gminy w Niechanowie –

 nr konta: BS Niechanowo   49 9065 0006 0010 0100 7663 0004.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Cena sprzedaży nieruchomości będzie wymagana w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. 

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. 

Pozostałe wadia  zwraca się na konto uczestników przetargu, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od zamknięcia przetargu.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Bliższych informacji o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy  w Niechanowie pokój nr 7 w poniedziałek w godz. 9 00 – 17 00, od wtorku do piątku w godz. 7 00 – 15 00  tel. 61 429-49-25.

                                                                                                                                                                                            Szymon Robaszkiewicz

 

                                                                                                                                                                                            Wójt Gminy Niechanowo

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności