Gmina Niechanowo

Kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Ocena 0/5

Gmina Niechanowo prowadzi kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek kontroli wynika z art. 6 ust. 5aa ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022r. poz. 2519 z póź. zm.), zgodnie z którym wójt miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli.

Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz dowodów potwierdzających uiszczenie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Gminy Niechanowo.

Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni uczynić to jak najszybciej.

Zgodnie z art. 10 ust 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności