Gmina Niechanowo

Debata nad raportem o stanie Gminy Niechanowo za rok 2022

Ocena 0/5

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY NIECHANOWO

Stosownie do art. 28aa ustawy z dnia 08 marca  1990r.  o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany przedstawić Radzie Gminy Niechanowo raport o stanie gminy.  Dokument ten powinien być przedłożony radzie do końca maja – w 2023 roku 

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców.  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności dokonanych do Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma odbyć się debata nad raportem o stanie Gminy.

Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy ustalony został na dzień 19 czerwca 2023. (poniedziałek) godz. 15.00. – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Niechanowie.

W związku z powyższym zgłoszenia do debaty przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Niechanowo do dnia 16 czerwca 2023.  (piątek) do godz. 15.00.

Raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niechanowo.

https://bip.niechanowo.pl/raport-o-stanie-gminy.html

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności